ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η Pure Green Cleaning παρέχει ευέλικτες λύσεις συντήρησης καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα κάθε εταιρείας, για την καθαριότητα και υγιεινή των επαγγελματικών χώρων, προσφέροντας πάντα τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αναλαμβάνουμε και τον τακτικό καθαρισμό τζαμιών και υαλοπινάκων σε κτίρια, φέροντας εις πέρας και την πιο απαιτητική εφαρμογή.

Διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία καθαρισμού, ενώ εφαρμόζουμε μεθόδους καθαρισμού που είναι σύμφωνες με τα αυστηρότερα κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον, εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα ελέγχου απόδοσης και καλής εκτέλεσης εργασιών, για να είστε σίγουροι για το άριστο αποτέλεσμα της εργασίας μας.
Η Pure Green Cleaning απασχολεί ελεγμένους, μόνιμους και, κυρίως, έμπιστους καθαριστές. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται από τους έμπειρους επόπτες μας δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις στο πρόβλημα του τακτικού καθαρισμού του χώρου σας, απαλλάσσοντάς σας από κάθε έννοια πάνω στο θέμα αυτό.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων, όπως:

 Γραφεία
 Εμπορικά κέντρα
 Καταστήματα
 Εστιατόρια
 Αρτοποιεία
 Καφετέριες
 Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
 Γυμναστήρια
 Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης & Ξένων Γλωσσών
 Ιατρεία / Ιδιωτικές Κλινικές